Hjortnäs Båtklubb

Foto är taget av Anders Persson

Hjortnäs Båtklubb invigdes en mycket varm sommardag

Maj 2013


April 2011 startade vi arbetet med att bygga bryggor, den befintliga bryggan förlängdes, och ny brygga byggdes vid ångbåtsbryggan för gästplatser tillsammans med Hjortnäs Kamratförening


2 st helt nya bryggor byggdes för båtklubben samt utökat antal båtplatser från 35 st till idag totalt 42 st i olika storlekar.


Välkommen att bli medlem i Båtklubben

 

Ditt medlemskap är vikigt även om du inte har båt

genom att bidra med 250:-/år.


Ansökan finns att ladda ner under medlem/fliken.


 Belysning och Elstolpar


Mycket har hänt de senaste åren efter det  Båtklubben startade 2011, arbete har utförts oavseett årstid.


Vinterid har vi byggt på vågbrytarna, dragit fram el på bryggorna, satt upp elbelysning utmed bryggorna samt monterat elstolpar totalt 7 st med 4 st uttag i varje stolpe, för båtklubbens medlemmar som har båtplats.


Vatten är även framdraget så att vi nu kan hämta vatten på Gästbryggan

Följ och gilla

Hjortnäs Båtklubb

Facebook

Båtklubben vill tacka följande föreningar & företag

som möjliggjort att vi har en Båtklubb i Hjortnäs

för sponsring och arbete.


Hjortnäs Sunnanängs Samfälllighet

Hjortnäs Kamratförening

Leksands Sparbank

Sillja  Skyltgtavyr

Karl Hedin AB

Solby Maskin AB

Impregna AB

Olars Åkeri AB

CBack

Dala Energi AB


Välkommen till Hjortnäs Båtklubb